LIBERTY 4 LIFE

PRD EARTH UNION *CLEAN-UP* DAY
Friday, April 22nd 2022
Written by TANY

Photos by* Huy Vu

4 EARTH WE CARE

Chiến dịch được thực hiện tại Đồng Diều Thủ Thiêm cùng sự tham gia của các tình nguyện viên, những người trẻ Sài Gòn.