Have yourself a beautiful day.

Image No.1
1 of 20
Image #1
Image #2
Image #3
Image #4
Image #5
Image #6
Image #7
Image #8
Image #9
Image #10
Image #11
Image #12
Image #13
Image #14
Image #15
Image #16
Image #17
Image #18
Image #19
Image #20
Dry*22 - Drop.01

Dễ bắt gặp trên đường phố Việt những người bố, người ông tận hưởng một ngày của họ trong chiếc áo đá bóng nhiều màu sắc.

Họ mặc áo đá bóng vì tình yêu dành cho câu lạc bộ. Mà nhiều khi chỉ đơn giản vì chúng mỏng nhẹ, thoáng khí, tiện và rẻ rề. Các ông các chú trong chiếc áo đá bóng mang đến những hoài niệm, điều cũ kỹ làm người ta phải nhớ lại một thời đã qua - nơi sân vận động không có những người dính mắt vào điện thoại và nhạc trữ tình vẫn là số một.

It is common to see fathers and grandpas in vibrant football jerseys having a good time on the streets of Vietnam.

They support their favorite team by donning the team's jerseys. But most of the time, it's because jerseys are lightweight, breathable, practical, and cheap. Grandpas and uncles wearing football jerseys bring nostalgia, those old things that remind people of a bygone age when there wasn't anyone hooked to their phones in the stadium and lyrical music was still at the top of the charts.


Dry*22 - Drop.01
1/20

Archive*

Archive*