LIBERTY 4 LIFE

Image No.1
1 of 35
Image #1
Image #2
Image #3
Image #4
Image #5
Image #6
Image #7
Image #8
Image #9
Image #10
Image #11
Image #12
Image #13
Image #14
Image #15
Image #16
Image #17
Image #18
Image #19
Image #20
Image #21
Image #22
Image #23
Image #24
Image #25
Image #26
Image #27
Image #28
Image #29
Image #30
Image #31
Image #32
Image #33
Image #34
Image #35
Wet*22 - Drop.02

Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho hai đồng và hai cái bát, dặn:

- Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé!

Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần đến chợ cậu hớt hải chạy về nhà, hỏi bà:

- Bà ơi, nhưng bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm?

Bà phì cười:

- Bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm chả được!

Cậu bé lại đi chợ, một lúc sau lại ba chân bốn cẳng chạy về, thắc mắc:

- Ơ bà ơi, nhưng đồng nào mua tương, đồng nào mua mắm ạ?

Wet*22 - Drop.02
1/35

Archive*

Archive*